Афери з цінними паперами

Один шахрай, представляючись директором ТОВ «Стек ЗКМ», уклав з Комітетом з фізичної культури і спорту адміністрації району міста угоду про проведення робіт з реконструкції лижної бази. Фінансування таких робіт повинно було здійснюватися підприємствами та організаціями через проведення взаємозаліків по податках до міського та обласного бюджетів. Для цього, Комітет з фізичної культури і спорту адміністрації району в рахунок погашення заборгованості перед бюджетом передав псевдо-директору векселі для здійснення фінансування запланованих робіт. Після чого шахрай спокійно реалізував векселі і з вирученими коштами зник.

В даний час ринок цінних паперів – один з інтенсивно розвиваються секторів економіки України, і сюди спрямовуються великі фінансові потоки. Це не могло не привернути в дану галузь кримінальні структури.

Способи шахрайства, спрямовані на заволодіння цінними паперами

Сюди можна віднести:

  • укладання фіктивних угод на виконання робіт. Роботи ж виконувати ніхто в цьому випадку не планує, а ця ілюзія необхідна для отримання оплати за передбачувані роботи у формі цінних паперів та подальшого їх присвоєння;
  • розкрадання бездокументарних цінних паперів;
  • розкрадання цінних паперів з депозитарію;
  • шахрайське придбання цінних паперів у емітента шляхом надання фіктивних документів про оплату.

Доля привласнених цінних паперів може бути різною. Наприклад, отримані злочинним шляхом цінні папери можна реалізувати, а отримані грошові кошти привласнити. В інших випадках, придбані шляхом шахрайства цінні папери можуть бути використані для встановлення контролю над підприємствами (пакети акцій).

Використовується і схема з переказом коштів на рахунок нового власника. Злочинці надають підроблене передавальне розпорядження, завірене печаткою та підписом зареєстрованого власника цінних паперів. Розпорядження містить вказівку про переведення бездокументарних акцій на особовий рахунок спеціально створеної для цього організації (частіше одноденки). Реєстратор виконує вимоги передавального розпорядження, і цінні папери переводяться на особовий рахунок нового власника. Після цього шахраї збувають отримані злочинним шляхом акції та ліквідовують юридичну особу, що виступала в якості «нового власника» цінних паперів.

Для здійснення шахрайського розкрадання цінних паперів з депозитарію злочинці заздалегідь укладають будь-яку угоду. Знаючи реквізити організації, що помістила цінні папери в депозитарій та реквізити самих цінних паперів, вони готують підроблену довіреність на їх отримання з депозитарію. Пред’явивши підроблені паспорт та довіреність, шахраї отримують цінні папери і надалі реалізують їх.

Способи шахрайства, спрямовані на заволодіння грошовими коштами

Серед способів шахрайства з цінними паперами, спрямованих на заволодіння грошовими коштами, найбільш поширеною стала реалізація справжніх цінних паперів, що не належать злочинцям. Різними способами шахраї отримують у своє розпорядження цінні папери, втрачені законним власником чи викрадені в нього. Потім злочинці виготовляють підроблені документи, що засвідчують особу і права на цінні папери і знаходять потенційного покупця. Після чого, представляючись законними власниками цінних паперів, злочинці реалізують їх, а отримані гроші привласнюють.

Афери через Інтернет

Анонімність, яку надає своїм користувачам мережа Інтернет, можливість охоплення великої аудиторії, висока швидкість та низька вартість розповсюдження інформації, в порівнянні з традиційними засобами, роблять Інтернет дуже зручним для шахрайських дій інструментом.

Ось кілька видів шахрайств, здійснюваних за допомогою глобальної мережі:

1) схема «збільшити і скинути» – вид ринкової маніпуляції. Полягає в отриманні прибутку від продажу за завищеною ціною цінних паперів, попит на які у свою чергу був попередньо штучно сформований. Після скоєння подібних маніпуляцій ціна на ринку повертається на вихідний рівень, а рядові інвестори виявляються в збитку;

2) схема «надійного» вкладення капіталу – через Інтернет поширюються інвестиційні пропозиції з низьким рівнем ризику і високим рівнем прибутку. Зазвичай, це пропозиції неіснуючих, але дуже популярних проектів;

3) «екзотичні» пропозиції – наприклад, поширення пропозиції акцій коста-риканської кокосової плантації;

4) шахрайства з використанням банків. Шахраї, прикриваючись при цьому іменами і гарантіями відомих і респектабельних фінансових установ, пропонують інвесторам зробити вкладення грошей;

5) недостовірна інформація – інвесторів вводять в оману недостовірною інформацією, перебільшеними перспективами зростання компаній, цінні папери яких пропонуються.

Приховування частини виручки

Клієнти, які продають свої цінні папери через брокера банку, часто не порівнюють процентний дохід, зазначений у звіті про продаж цінних паперів, отриманий від брокера банку, з ринковим котируванням цих паперів на дату продажу. У звіті про продаж цінних паперів реальна ціна може бути занижена, що забезпечує особистий дохід, часто оформляється на третю фірму у вигляді комісійних за посередництво. Цей вид шахрайства зустрічається не тільки при продажі цінних паперів клієнтів, але й при їх придбанні. Тоді у звіті про покупку цінних паперів наводиться ціна вище фактичного біржового курсу.

Заміна знецінених цінних паперів

Сутність прийому полягає у підміні працівником банку своїх цінних паперів, які втратили високу прибутковість, на цінні папери, що належать банку. Звичайно, необхідно внести зміни до реєстру цінних паперів банку, але якщо сам працівник-махінатор його і веде, то проблем з цим не виникає.

Що робити?

Не слід дозволяти одному працівнику приймати доручення на купівлю / продаж та доручати проводити організаційні заходи, а також здійснювати контроль за цінними паперами, пов’язаними з цими операціями, якщо звітність по них не перевіряється періодично компетентною особою.

Енциклопедія шахрайств та лохотронів – history.lohotron.in.ua

Ще з Енциклопедії:

Залишити відповідь

Ви маєте змогу за кілька секунд швидко ввійти за допомогою: :